ШФМ ранг листа на клубови и спортисти – записник Комисија за Ваучер 2021

ОФИЦИЈАЛЕН ДОПИС – Реализација на Проектот Ваучер во спортот во ШФМ-Ранг Листа Клубови и Спортисти-Записник Комисија за Ваучери