Дома » За нас

За нас

Членови на органите на ШФМ:

УПРАВЕН ОДБОР
1. Александра Гакидова, Претседател
2. Агим Шемшиу –  Потпретседател
3. Тони Кироски – Секретар
4. Зоран Стојчевски – Ассеко СЕЕ, член
5. Лидија Софревска Андонова –  Алкалоид, член
6. Драгош Александру Калин – Кернел Груп, член
7. Зоран Шишковски – Град Скопје, член
8. Горан Тимчевски – Етно Село Тимчевски Куманово, член
9. Сурија Таук – ПСУ Јахја Кемал, член

НАТПРЕВАРУВАЧКА КОМИСИЈА
1. Зоран Стојчевски  ФМ, ИО, ФТ – Претседател на Комисија, ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ, Скопје
2. Габриела Коскоска ЖИМ – ШК Алкалоид,  Скопје
3. Воислав Мерџановски – ШК Гостивар, Гостивар
4. Сашко Павловски – ШК Стево Патако,  Битола
5. Назмидин Имери ШК Анпасан СЕШ, Шипковица

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ШАХОТ ЗА МЛАДИ

1. Орце Данчевски  ИМ, ФТ – Претседател на Комисија, ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ,  Скопје
2. Влатко Богдановски ВМ – ШК Алкалоид,  Скопје
3. Љубиша Андоновски ФМ, ФТ – МШК Центар, Скопје
4. Жарко Митковски ФТ – ШК Куманово 1,  Куманово
5. Борис Лушески ФТ- ШК Ласкер, Охрид

СУДИСКА КОМИСИЈА
1. Сашко Лакински   ИА – Претседател на Комисија, Скопје
2. Кире Николоски ФА – ШК Прилеп,  Прилеп
3. Зоран Илиќ ФА – ШК Куманово 1, Куманово

ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА
1. Срѓан Станковиќ  – Претседател на Комисија, ШК Фишер Куманово
2. Бајрам Спаију – ШК Струга,  Струга
3. Неџмедин Садики – ШК Теута, Куманово

КОМИСИЈА ЗА ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ И ОДНОС СО МЕДИУМИ
1. Душан Стефановски ФМ – Претседател на Комисија, ШК Гостивар,  Гостивар
2. Бојана Бејатовиќ ФА – ШК БМ Кисела Вода, Скопје
3. Флориан Несими – ШК Шкендија, Тетово
4. Ненад Баткоски – ШК Карпош,  Скопје
5. Љубомир Хаџи Манев ШК Карпош, Скопје

КОМИСИЈА ЗА РАНГИРАЊЕ НА КЛУБОВИ И АКТИВНИ СПОРТИСТИ ( АМС )
1. Тони Кироски  ИМ, ИА – Претседател на Комисија, Прилеп
2. Зоран Стојчевски ФМ, ИО, ФТ – ШК Гамбит АССЕКО СЕЕ,  Скопје
3. Агим Шемшиу ИА, ФТ – ШК Куманово 1, Куманово

НАДЗОРЕН ОДБОР
1. Горан Главинац   – Претседател на Комисија, ШК Карпош, Скопје
2. Ѓорѓи Миновски – МШК Центар,  Скопје
3. Даниел Анѓеловски  – ШК Крива Паланка, Крива Паланка

 

21.03.2021 година

Поважни линкови


Спонзори: