Дома » За нас

За нас

Членови на органите на ШФМ:

УПРАВЕН ОДБОР
1. Благоја Богоевски, Претседател
2. Златко Марин – градоначалник Општина Аеродром- Потпретседател
3. Стефан Богоев – градоначалник на Општина Карпош
4. Борче Георгиевски – градоначалник на Општина Гази Баба
5. Коста Начевски – Генерален директор на „ГАМА“
6. Сенко Смаиловиќ – Директор на ЈП „Улици и патишта“-Скопје
7. Невзат Умер – Директор во „Џеваир“
8. Горан Ѓорѓиевски – Управител и Директор на „Специјал“
9. Дејан Николовски- Кабинет на Премиерот на РМ
10. Жика Ѓориќ – управител на „ГМЦ Скопје“
11. Лидија Софревска Андонова – ШК Алкалоид – Секретар на УО на ШФМ
12. Зоран Стојчевски – ШК Гамбит Ассеко СЕЕ
13. Роландо Кутиров – шаховски велемајстор

 

Постојани тела формирани со одлука на Управниот Одбор на ШФМ

СТРУЧЕН ОДБОР
1. Трајко Недев ВМ – Претседател на Стручен Одбор
2. Роландо Кутиров ВМ – претставник од УО на ШФМ
3. Габриела Коскоска ЖИМ – женски шах
4. Љубиша Андоновски ФМ
5. Драгољуб Јаќимовиќ ВМ
По потреба:
6. Селектор на машка репрезентација
7. Селектор на женска репрезентација
8. Претседател на Комисија за унапредување и развој на шахот за млади
(Селектор на јуниори)

КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ШАХОТ ЗА МЛАДИ
1. Влатко Богдановски ВМ Претседател
2. Марјан Митков ИМ
3. Лидија Софревска Андонова ЖФМ

12.02.2108 година

Поважни линкови


Спонзори: